Artikel om miljøproblemer og sociale udfordringer ved små skala guldminedrift

I sommer besøgte jeg en lokal NGO i Tanzania, der arbejder med at sikre bæredygtighed både miljømæssigt, socialt og økonomisk for den lokale befolkning. Målgruppen er fattige bønder, der er fordrevet fra deres jord, og som mangler job og muligheder for at tjene til livets ophold. Mange af disse ser en chance for at tjene penge ved uformel og ofte illegal udvinding af guld. Men de udsætter samtidig sig selv for store risici, fra sammenstyrtning af mineskakte og uheld ved arbejdet med knusning af klippemalm, til forurening med kviksølv og trusler fra myndigheder pga. manglende licenser og ejendomsret til jord. Hertil kommer sociale problemer bl.a. med manglende skolegang.

Desværre oplever Sidi Tanzania (den NGO vi besøgte) at der er mangel på interesse for problemerne fra den tanzanianske stat. De prøver derfor at få internationale donorer til at bidrage til at løse såvel de sociale som de miljømæssige problemer.

Under mit besøg i Tanzania interviewede jeg en række aktører til brug for et undervisningshæfte og jeg har også skrevet en artikel om situationen, der er blevet trykt i Global Økologi December 2014 (s. 25) se link til artiklen her

 

Share Button