About Jette Hagensen

Posts by Jette Hagensen :

Ny bevilling til undervisningsmateriale om bæredygtigt byggeri

Sammen med Fonden til Fremme af blivende Økologisk Balance, Egen Vinding og Datter og Roskilde Tekniske Skole har jeg netop fået en bevilling fra Undervisningsministeriet til projektet “Bæredygtige alternativer i byggeriet – hvorfor og hvordan.” Vi skal lave en digital portal med undervisningsmateriale til erhvervsskolerne: EUD/EUV, EUX og efteruddannelsen. Ministeriet skriver i bevillingsbrevet at “projektet […]

Share Button

En stor bevilling til Jyllingehallerne

A P Møller Fonden har bevilget 10 mio. kr. til genopførelse af Jyllingehallerne, der blev ramt af en voldsom brand i sommeren 2014. Siden forsommeren 2015 har Envice hjulpet med at afsøge mulighederne for fondsstøtte til at supplere de midler, der var til genopførelse af hallerne fra forsikring og kommune mm. Med denne bevilling er […]

Share Button

Nyt undervisningshæfte om klimaforandringer til 7.-10. klasse

Hvorfor vælger fattige mennesker at bygge deres hus på en skrænt, når de ved huset risikerer at skride ned ved de voldsomme regnfald, som oftere og oftere ses bl.a. i Bolivia? Og skal Kina satse på fortsat vækst, der skaber jobs og giver de fattige nye muligheder – men som også betyder at den massive […]

Share Button

Nyt projekt i samarbejde med Det Økologiske Råd og forlaget Columbus

Så kom det endelige tilsagn fra Danidas Oplysningsbevilling til endnu et undervisningsprojekt, der er målrettet gymnasiet og har arbejdstitlen ”Hvordan brødføder vi verden? ” Oplysningsbevillingen ønskede, at vi indgik i samarbejde med et forlag om distribution af hæfte og undervisningsvejledning, for at forbedre muligheden for at nå ud til mange gymnasier. Forlaget Columbus ville heldigvis […]

Share Button

Indeklimafokus i grønt byggeri

Så blev min artikel om Det Åndbare Hus klar til udgivelse i erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis. Læs mere om det spændende projekt, hvor byggefirmaet Egen Vinding og Datter giver deres bud på, hvordan man kan løse udfordringer som klima, miljø, indeklima og sundhed inden for byggeriet på en sammenhængende måde. Se artiklen her: Indeklimafokus […]

Share Button

Det Åndbare Hus bliver indviet

Det Åndbare Hus er et testhus, hvor en byggemetode med diffusionsåbne konstruktioner bliver testet og dokumenteret. Der anvendes samtidig materialer med minimal afgasning af skadelige kemiske stoffer. Envice har hjulpet til med bl.a. fundraising og information. Huset bliver indviet d. 17. september og er derefter åbent for besøg. De kommende to år skal der så […]

Share Button

Ny bevilling fra Danidas Oplysningspulje

Så kom der en glad nyhed her lige før sommerferien: Danidas Oplysningsbevilling har givet tilsagn om det fulde beløb til projektet “Klimaforandringer og konsekvenser i Syd.” Dejligt at se frem til at udarbejde endnu et undervisningsmateriale, denne gang sammen med Eva Born Rasmussen fra rborn. Det bliver et hæfte og en undervisningsvejledning om klimaforandringer, klimatilpasning […]

Share Button

Et spændende projekt om Eco-campus i Indien

Jeg har netop færdiggjort en artikel om projektet: ”Ecocampus på Mitraniketan” i Sydindien, som jeg har haft den store glæde at være en del af. Der findes jo grønne campus projekter i Danmark og mange andre steder, bl.a. på universiteterne – her er det et indisk uddannelses- og udviklingscenter for de fattigste børn og unge […]

Share Button

Nyt undervisningsmateriale til gymnasiet

Så har jeg sammen med min kreative layouter Birgitte Fjord lagt sidste hånd på en publikation om “Modige frontkæmpere i det globale Syd”. Jeg håber gymnasieelever og andre vil finde materialet spændende og lærerigt. Det er målrettet undervisningen i geografi / naturgeografi og samfundsfag og kan f.eks. bruges til temaforløb om bæredygtig udvikling. Jeg har […]

Share Button

Omtale på Kanal Roskilde

Så startede 2015 for Envice med et interview til den lokale TV station Kanal Roskilde allerede 2. januar. Det blev til et langt indslag i kanalens udsendelse om iværksætteri, der kan ses på YouTube her

Share Button