En stor bevilling til Jyllingehallerne

A P Møller Fonden har bevilget 10 mio. kr. til genopførelse af Jyllingehallerne, der blev ramt af en voldsom brand i sommeren 2014. Siden forsommeren 2015 har Envice hjulpet med at afsøge mulighederne for fondsstøtte til at supplere de midler, der var til genopførelse af hallerne fra forsikring og kommune mm. Med denne bevilling er de gode folk i Jyllinge kommet et godt stykke nærmere gennemførelsen af det ambitiøse projektforslag, som arkitekterne Cornelius+Vöge har udarbejdet for de nye haller i Jyllinge. Det bliver spændende at se det færdige byggeri og det bliver godt for Jyllinges borgere igen at få et samlingssted for sport og kultur med nye og bedre faciliteter.

Share Button