Grøn forretningsmodel

Måske med støtte fra EU’s Regionalfondsmidler?

Envice tilbyder rådgivning af virksomheder om bæredygtig drift og cirkulære forretningsmodeller. Også her har vi især kompetencer indenfor byggeri, landbrug, energi og transport, men også nogle typer af produktion, f.eks. af byggematerialer. Vi er godkendt som konsulent i programmet CØ SMV under LD Cluster og Clean Green Plan under Clean Cluster hvor små og mellemstore virksomheder kan søge støtte.

Vi er en lille virksomhed, der lægger vægt på tæt kontakt med kunderne. Vores mål er at være lyttende, og samspil med kunden er i højsædet. Vi samarbejder ofte og gerne med andre konsulenter og ressourcepersoner efter en dialog om jeres virksomhed og ud fra jeres behov. Vi kan bl.a. hjælpe med:

  • Kortlægning af energi- og ressourcestrømme
  • Udvikling af strategi og handleplaner
  • Implementering af cirkulære, grønne forretningsmodeller
  • Udvikling af konkrete projekter indenfor grøn omstilling og innovation
  • Fundraising f.eks. af midler fra MUDP, InnoBooster og private fonde
  • Afrapportering af projekter og formidling, f.eks. artikler, rapporter og pressemeddelelser.
Affald eller ressourcer? Kunne man vælge helt andre materialer – eller måske en anden service, der kan opfylde det samme behov? Kortlægning af energi- og ressourcestrømme, og granskning af muligheder er ofte en vej til at få nye idéer og til at virkeliggøre – skridt for skridt – en grøn og cirkulær fremtid.
Share Button