International erfaring

Har I brug for hjælp til projekter, analyser eller formidlingsaktiviteter, der handler om grøn omstilling og bæredygtig udvikling i Det Globale Syd? Det kan f.eks. handle om evaluering, projektudvikling, fondsansøgninger og formidling om projekter og problemstillinger.

Case:
Ecocampus på Mitraniketan i Indien

Der er stort behov for lokale projekter der fremmer omstilling til en mere bæredygtig udvikling med fokus på fattige befolkningsgrupper i det globale Syd.

Jeg har f.eks. bidraget til at evaluere støtten fra en dansk fond til uddannelses- og udviklingsprojektet Mitraniketan i Kerala i det sydlige Indien. I forlængelse heraf har jeg bidraget til udvikling af et nyt projekt med støtte fra CISU, Civilsamfundspuljen under Danida.

Projektet, der kaldes ”Eco-campus”, har fokus på at sikre vandressourcer, forbedre landbrugsproduktionen og øge bevidstheden om bæredygtig produktion og livsstil på et campusområde med ca. 500 elever og lærere samt en række korttidskursister og besøgende.

Share Button