Klimaformidling – ny artikel om handlekompetence

“Hvordan kan en troværdig formidling om klima og miljø skabe nysgerrighed, nuanceret forståelse, gode beslutninger og relevant handling frem for frygt, fremmedgørelse og passivitet?”

Det spørgsmål forsøger jeg at besvare fra forskellige vinkler i en artikel, som jeg netop har haft fornøjelsen at skrive til erhvervshåndbogen “Grøn lov og praksis”, under et tema de kalder “Involver og skab handlekompetence”.

Erhvervshåndbogen ’Grøn Lov og Praksis’ har som formål at hjælpe ledere i offentlige og private virksomheder til at gennemføre en effektiv grøn omstilling. Yderligere oplysninger om håndbogen kan fås hos håndbogsredaktør Eva Born Rasmussen era@greenlawandpraxis.dk

Artiklen kan downloades her >>

Share Button