Ny bevilling til undervisningsmateriale om bæredygtigt byggeri

Sammen med Fonden til Fremme af blivende Økologisk Balance, Egen Vinding og Datter og Roskilde Tekniske Skole har jeg netop fået en bevilling fra Undervisningsministeriet til projektet “Bæredygtige alternativer i byggeriet – hvorfor og hvordan.”

Vi skal lave en digital portal med undervisningsmateriale til erhvervsskolerne: EUD/EUV, EUX og efteruddannelsen. Ministeriet skriver i bevillingsbrevet at “projektet rammer et område, hvor der er behov for udvikling. Bæredygtigt byggeri indføres i stigende grad i målene i erhvervsuddannelserne i Bygge og anlæg, men udvikling af undervisningsmaterialer er stadig i sin vorden.”

Vi glæder os til at bidrage til denne udvikling! Vi vil bl.a. sætte fokus på livscyklusvurdering, godt indeklima, lav afgasning af uønskede kemiske stoffer, god fugthåndtering og lavt energiforbrug.

Share Button