Ny undervisningsportal om bæredygtigt byggeri

Så er vores nye undervisningsportal om bæredygtigt byggeri gået i luften. Her er lagt særlig vægt på byggemetoder, der sikrer et godt indeklima ved brug af diffusionsåbne konstruktioner og byggematerialer, der er gode til at optage og afgive fugt. Herved kan vi bygge uden dampspærre og reducerer samtidig behovet for mekanisk ventilation. Hensyn til miljø, klima og arbejdsmiljø er også i fokus, ligesom principper for LCA (livscyklusvurdering).

Portalen er målrettet undervisning om bæredygtigt byggeri på de tekniske skoler, både til lærlinge-uddannelsen og til efteruddannelse af bl.a. murere, tømrere og malere. Jeg har været tekstforfatter og medudgiver i samarbejde med Egen Vinding og Datter, Fonden til Fremme af Blivende Økologisk Balance og Roskilde Tekniske Skole.

Materialet kan også bruges som vidensbank og inspiration for alle, der interesserer sig for miljøvenligt og bæredygtigt byggeri med sundt indeklima, samt renovering og vedligeholdelse af bygninger med dette for øje. På portalen finder du også en række små film, f.eks. om at bygge med ubrændte lersten, lave et lerpudset gulv og isolere med materialer som træfiber-, hør-, hamp- og papiruldsisolering.

Se link til portalen her

Share Button