Nyt undervisningshæfte om klimaforandringer til 7.-10. klasse

Hvorfor vælger fattige mennesker at bygge deres hus på en skrænt, når de ved huset risikerer at skride ned ved de voldsomme regnfald, som oftere og oftere ses bl.a. i Bolivia? Og skal Kina satse på fortsat vækst, der skaber jobs og giver de fattige nye muligheder – men som også betyder at den massive luftforurening og de voldsomme klimaforandringer forværres yderligere?

Med udgangspunkt i dilemmaer som disse præsenterer vi i et nyt undervisningsmateriale en dilemma- og detektor metode, som kan bruges til at gå i dybden med disse og andre dilemmaer. Materialet, der hedder ”Mens klimaforandringerne rammer os – grønne dilemmaer i Syd, ” er målrettet geografi og samfundsfag i folkeskolen, og kan også anvendes til tværfaglige forløb med fagene dansk og matematik, samt til projektopgaver. I den tilhørende lærervejledning kan man finde forslag til undervisningsforløb, og kopiark med grubletegninger.

Forfattere er Eva Born Rasmussen og Jette Hagensen, og projektet er støttet af Danidas Oplysningsbevilling. Materialet er gratis og til elektronisk download. Vi har også fået trykt nogle uddelingseksemplarer – hvis du ønsker et af disse gratis tilsendt, så skriv en mail til jette@envice.dk

Download hæfte

Download lærervejledning

Share Button