Nyt undervisningsmateriale om globale værdikæder er nu fuldt finansieret

Envice har netop modtaget det glade budskab, at Fælleskassens Grønne og Sociale Pulje vil støtte projektet ’Globale værdikæder’ med 33.000 kr. Vi har dermed fuld finansiering til projektet, der tidligere på året har fået støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. Det er vi selvfølgelig jublende glade for – og vi er også meget glade for, at vi har fået aftale med Gyldendal om at udgive undervisningsmaterialet på deres portaler for samfundsfag til både folkeskolen og gymnasiet.

Materialet følger fem værdikæder for produkter, der har sin oprindelse i en række af verdens fattigste lande. Det handler om tøj syet i Bangladesh, grønsager fra Kenya, og soja dyrket i Bolivia, der bliver brugt til foder til bl.a. svin i Danmark. Vi kigger også på rejer produceret i Thailand med arbejdskraft fra bl.a. Laos og Cambodia, hvor arbejdsforholdene på de både, der leverer fisk til fodring af rejerne er under al kritik og bedst kan sammenlignes med slaveri. Og vi har en case med om mobiltelefoner, hvor nogle af materialerne stammer fra minedrift i DR Congo, hvor arbejdsforhold og menneskerettigheder er meget problematiske.

Vi lægger op til at eleverne med udgangspunkt i deres eget forbrug, og deres egen etik, skal analysere betydningen for mennesker og miljø i hele værdikæden. Vi vil desuden skrive artikler, der kommer ind på flere værdikæder i relevante tidsskrifter.

Projektet er udviklet ud fra idé af Elizabeth Boye fra Sociability og laves i samarbejde med Elizabeth og Maja Grønkjær. Hans Bülow fra Batavia Media bidrager til to små film og vi får bl.a. pædagogisk sparring fra flere dygtige undervisere på de forskellige niveauer så vi bedst muligt rammer målgrupperne i folkeskolens 8.-10. klasse og gymnasiet.

Share Button