Nyt undervisningsmateriale udgivet på Forlaget Columbus

’Hvordan brødføder vi verden? ’ er titlen på et nyt undervisningsmateriale om, hvordan vi på bæredygtig vis sikrer mad til alle, nu og i fremtiden. Hæftet lægger op til debat gennem en række temaer om sult og fattigdom, under- og fejlernæring, kampen om vand og land, sojadyrkning, kødforbrug og FN’s Globale Udviklingsmål.

Envice har i samarbejde med Leif Bach Jørgensen fra Det Økologiske Råd og med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling udviklet og udarbejdet hæftet, der sammen med elevopgaver og lærervejledning er udgivet på Forlaget Columbus.

Materialet er målrettet geografi og samfundsfag i gymnasiet, og er også velegnet til oplysning for den interesserede læser. Hæfte, elevopgaver og undervisningsvejledning kan downloades gratis fra Forlaget Columbus’ hjemmeside

Share Button