Projektudvikling og fundraising

Har du en god idé til et grønt projekt?

Processen fra en idé opstår til udvikling og beskrivelse af idéen og endelig til realisering af denne måske med hel eller delvis finansiering via fundraising kan være lang og trang.

Men samtidig kan det være en spændende proces, hvor man får målrettet og udviklet sin idé, inddraget interessante samarbejdsparter og skærpet formål og beskrivelse af slutproduktet. Derved kan det endelige resultat ofte blive langt bedre, end man først havde forestillet sig.

Envice kan hjælpe med at udvikle projektbeskrivelsen og finde relevante fonde og puljer, samt med at udarbejde ansøgninger.

Envice følger løbende en række puljer og fonde og bidrager gerne til at søge støtte til jeres idéer. Det kan ske på timebasis eller efter aftalt pris.

Share Button