Udgivelser

Undervisningsmateriale

Klimaambitioner om samfundet – en undervisningsportal til gymnasiet målrettet samfundsfag, geografi, matematik og fysik.

På denne portal kan man arbejde med de økonomiske modeller, der indgår i beslutningsgrundlaget bl.a. indenfor energi-, og klimapolitik, og lære at stille de kritiske spørgsmål i forhold til tal og forudsigelser i klimadebatten. Portalen giver adgang til en række modeller, hvor man selv kan regne efter, og man kan finde også baggrundsmateriale og et online-spil.

Envice har udviklet portalen i samarbejde med gode kolleger fra Energy Modelling Lab og Tökni. Håbet er at den kan bidrage til øget kendskab og interesse for de mange presserende problemer vi står i som følge af  klimakrisen og ikke hvordan disse kan løses i sammenhæng med andre samfundsmæssige udfordringer. I opgaver og undervisningsforløb er der fokus på teknologi, befolkningsudvikling og udviklingen i velstand / vækst. Hertil kommer et særskilt tema om hvordan økonomiske modeller og scenariearbejde anvendes i den samfundsmæssige debat og i politiske beslutninger.

Portalen er udgivet i maj 2021, og du kan tilgå den gratis http://www.kaos.world

Foto: Elizabeth Boye

Globale Værdikæder – undervisningsmateriale til gymnasiet Undervisningsportal om globale værdikæder, med samme temaer som portalen til folkeskolen, men her målrettet til gymnasiet, primært til samfundsfag niveau A. Portalen er lavet i samarbejde med og efter idé af Elizabeth Boye fra Sociability, i samarbejde med Maja Grønkjær, og med sparring fra lærer i samfundsfag i gymnasiet Lone Gad Gunbak, samt med redaktionen på Gyldendals samfundsfagsportal for gymnasiet.

Projektet er støttet af Danidas Oplysningsbevilling og af Fælleskassens Grønne og Sociale Pulje, og omfatter også en film, udarbejdet i samarbejde med Batavia Media.

Se link til materialet her 

Materialet er desværre ikke tilgængeligt pt. da Gyldendals samfundsfagsportal er nedlagt. Vi håber det snart vil blive tilgængeligt igen andetsteds, opdatering følger her.

Link til filmen her

Bæredygtige alternativer i byggeriet Undervisningsportal om bæredygtigt byggeri til erhvervsskolerne og andre med interesse for miljøvenligt og bæredygtigt nybyggeri, samt renovering og vedligeholdelse af bygninger med dette for øje. Der er lagt vægt på byggemetoder, der sikrer et godt indeklima ved brug af diffusionsåbne konstruktioner og byggematerialer, der er gode til at optage og afgive fugt.

Materialet omfatter tekster, illustrationer, opgaver og lærervejledning og desuden en række små film, om at bygge med ubrændte lersten, lave et lerpudset gulv, og om miljøvenlig maling, træ, kalk, papiruldsisolering, mv.

Materialet er lavet i samarbejde med Egen Vinding og Datter, Fonden til Fremme af Blivende Økologisk Balance og Roskilde Tekniske Skole. Projektet er støttet af Undervisningsministeriets Udlodningsmidler, Grundejernes Investeringsfond og firmaet KALK.

Se link til portalen her

Foto: Elizabeth Boye

Globale værdikæder – undervisningsmateriale til 8.-10. klasse
En undervisningsportal om globale værdikæder og bæredygtig udvikling. Eleverne kan med udgangspunkt i produkter, de selv bruger, lære mere om produkternes vej gennem værdikæden. 5 cases: Tøj fra Bangladesh, Soja fra Bolivia til svinefoder i Danmark, rejer fra i Sydøstasien, mobiltelefoner med metaller fra DR Congo og grøntsager fra Kenya sætter spot på emner som ulighed, børnearbejde, menneskerettigheder, moderne slaveri, miljø og klimaforandringer.

Projektet er målrettet samfundsfag og kan også bruges i geografi og integrerede forløb. Arbejdet med værdikæder afslører ubehagelige sandheder, der kan virke voldsomt. Det er vigtigt, at eleverne erfarer, at det er muligt at handle. Det er derfor et af målene med forløbet.

Portalen er lavet i samarbejde med og efter idé af Elizabeth Boye fra Sociability, i samarbejde med Maja Grønkjær, og med sparring fra lærer i samfundsfag i folkeskolen Sascha Bloch Nielsen, lærer i geografi på UCC Ditte Marie Pagaard, samt med redaktionen på Gyldendals samfundsfagsportal for folkeskolen. Projektet er støttet af Danidas Oplysningsbevilling og af Fælleskassens Grønne og Sociale Pulje, og omfatter også en film, udarbejdet i samarbejde med Batavia Media.

Se link til portalen her

Se link til filmen her

Hvordan brødføder vi verden?
Klima_Hæfte 212_300Et undervisningsmateriale om, hvordan vi på bæredygtig vis sikrer mad til alle, nu og i fremtiden. Materialet, der er målrettet geografi og samfundsfag i gymnasiet, lægger op til debat gennem en række temaer om sult og fattigdom, under- og fejlernæring, kampen om vand og land, sojadyrkning, kødforbrug og FN’s Globale Udviklingsmål.
Det består af et hæfte på 32 sider samt elevopgaver og lærervejledning, som er udarbejdet af Leif Bach Jørgensen, Det Økologiske Råd og Jette Hagensen, Envice. Projektet er støttet af Danidas Oplysningsbevilling og udgivet på Forlaget Columbus, hvorfra det kan downloades gratis.
Download undervisningshæfte >>

Mens klimaforandringerne rammer os – grønne dilemmaer i Syd
Klima_Hæfte 212_300Et undervisningsmateriale til 7.-10. klasse til geografi og samfundsfag. Det kan også bruges i tværfaglige forløb med dansk og matematik og til projektopgaver. I elevhæftet beskriver vi seks cases fra seks forskellige lande i Syd og nogle af de dilemmaer, de oplever i forbindelse med klimaforandringer og indsatsen for en grøn omstilling. I Hæftet og i den tilhørende lærervejledning beskriver vi en metode til at gå i dybden med dilemmaer. Metoden kan anvendes både i f.t. de dilemmaer, vi har beskrevet i hæftet og andre dilemmaer. Hæftet er skrevet af Eva Born Rasmussen og Jette Hagensen, og udgivet med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling i marts 2016.
Download undervisningshæfte >>
Download undervisningsvejledning >>

Modige frontkæmpere i det globale Syd – seks personlige beretninger fra indsatsen for en bæredygtig udvikling
Et undervisningshæfte om presserende problemer på miljø- og klimaområdet i Afrika og Indien, og om modige mennesker, der på trods af mange udfordringer, gør en stor indsats lokalt for at løse deres problemer og fremme en mere bæredygtig udvikling. Publikationen er målrettet geografi / naturgeografi og samfundsfag i gymnasiet og er velegnet til temaforløb om bæredygtig udvikling og f.eks. studieretningsprojekter (SRP) samt almen studieforberedelse forløb (AT), samt almen folkeoplysning. Udgivet december 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling og Mitraniketans Venner.
Download undervisningshæfte >>
Download undervisningsvejledning >>

Klimaforandringer rammer også din asiatiske nabo
Et undervisningshæfte om klimaforandringer i Indien og Bangladesh af Jette Hagensen og Tina Læbel. Vi har rejste gennem Indien fra nord til syd og talte med forskere, miljø- og udviklingsorganisationer, erhvervsliv og fattige bønder. I hæftet sætter vi fokus på positive tiltag, disse aktører og regeringen har taget: at plante mere skov, at bruge økologiske metoder, at udvikle højteknologisk bæredygtigt byggeri og sikre energieffektivitet, m.m. Undervisningshæftet er målrettet samfundsfag og geografi på gymnasiet og almen folkeoplysning. Hæftet er lavet i regi af Det Økologiske Råd i 2011 og har modtaget støtte fra Danidas rejselegat og Undervisningsministeriets Tips og Lottomidler.
Download undervisningshæfte >>

Kød med omtanke
Kød med omtankeEt undervisningshæfte og en undervisningsfilm om det stigende forbrug af kød og om hvordan vi kan brødføde verdens voksende befolkning på en klima-‐, miljø-‐ og etisk ansvarlig måde. Forbruget af kød er steget med 50 % siden 1970 og forventes at stige med yderligere 25 % frem mod 2050. Det har store konsekvenser for miljø, natur og klima, og for muligheden for at sikre god ernæring til hele verdens befolkning. Idé, projektledelse og fundraising af Jette Hagensen, filmen er lavet i samarbejde med Batavia Media. Materialet er målrettet gymnasiet og lavet i regi af Det Økologiske Råd i 2011 med støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler, Dansk Energinets Energisparepulje og Gaia Trust.
Download undervisningshæfte >>

Sund mad til en syg klode
Sund mad til en syg klodeEt undervisningshæfte, samt et kogebogsindstik og en undervisningsfilm om landbrug og fødevarers betydning for klima, miljø og natur. Er der modsatrettede hensyn, der skal afvejes, f.eks. mellem klima og husdyrvelfærd? Hvordan måles klimapåvirkningen af forskellige fødevarer? Hvilke politiske dagsordener er i spil? Materialet lægger op til debat om udfordringer og dilemmaer. Idé, projektledelse og fundraising af Jette Hagensen. Kogebogsindstikket, der er udarbejdet i samarbejde med Eva Skov, har eksempler på klimavenlige menuer og viser hvordan man kan handle på det personlige plan. Filmen er lavet i samarbejde med Batavia Media. Materialet er målrettet gymnasiet og lavet i regi af Det Økologiske Råd i 2009 med støtte fra Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler, Europanævnet og Bodil Pedersen Fonden.
Download undervisningshæfte >>
Download Kogebog >>

Artikler og publikationer

Det Åndbare Hus
I Udviklingsprojektet Det Åndbare Hus har man arbejdet med at sikre et godt indeklima og samtidig spare energi og ressourcer samlet set på etablering og drift. Materialerne er sammensat med henblik på at minimere risiko for fugt og afgasning af skadelige stoffer. Den unge familie, der bor i huset for at teste indeklimaet, er begejstrede og fortæller at mange af deres gæster også bemærker at det er et behageligt hus at opholde sig i. Artiklen blev bragt i tidsskriftet Praktisk Økologi i januar 2019.
Download >>

Økologi på trods
I Telangana, Sydindiens nyeste delstat, er det lykkedes kvinden Madhu Reddy at omlægge sin families mangofarm til økologisk drift med brug af permakultur principper. Hun har vist de skeptiske naboer, hvoraf mange dyrker konventionel bomuld, med genmodificerede frø og kontraktavl hos Monsanto – at man kan styrke planternes modstandsdygtighed overfor insektangreb, og der er voksende interesse for at spise hendes sunde giftfri frugter og grøntsager. Artiklen blev bragt i tidsskriftet Global Økologi i september 2018.
Download >>

Stærke kvinder i Indien
Om to stærke, veluddannede kvinder i Indien der knokler for at hjælpe deres dårligere stillede søstre og medborgere. Padma, der er dybt engageret i permakultur og økologisk landbrug som en måde at sikre bedre levevilkår for fattige småbønder, og Ruchita, der kæmper for bedre undervisning til alle. Begge kvinder mødte jeg i december 2017 på en rejse til Indien. Jeg er stadig rørt og glad over at de ville fortælle mig deres historie.
Download >>

Dansk-Indisk samarbejde om bæredygtighed bidrager til bedre kvindeliv
I Indien er det typisk kvindens job at samle brænde. Hun bruger 4-5 timer dagligt på det, og bliver også udsat for en masse usund røg, når hun laver mad på et ineffektivt brændekomfur. På skoleprojekt Mitraniketan i Sydindien har de gode erfaringer med at samarbejde med kvindegrupper og introducere ny teknologi og samtidig styrke kvindernes bevidsthed – både om klima og miljø og om deres egen værdi.
Download >>

Fra Skrot til slot
Et fakta-ark om en spændende økologisk renovering af en to-familie villa på Bøgevej 9 i Roskilde. Fakta-arket er lavet af Jette Hagensen i forbindelse med indstilling til Renovér prisen 2014.
Download >>

Reformen af EU’s landbrugspolitik CAP
Reformen af EU's landbrugspolitik CAPEn rapport med politiske anbefalinger, der tager udgangspunkt i udspillet fra EU Kommissionen fra november 2010 til en reform af den fælles landbrugspolitik. Hovedpointe er at der er behov for en fortsat fælles miljørelateret landbrugsstøtte, men en aftrapning af den direkte støtte er ønskelig, bl.a. fordi den direkte støtte kapitaliseres i jordpriserne. En øget andel af støtten til betaling for offentlige goder som miljø og klimahensyn vil øge legitimiteten af EU’s landbrugsstøtte. Det er vigtigt fortsat at undgå en renationalisering af landbrugsstøtten, men på den anden side bør støtten reduceres af hensyn til ulandenes konkurrencemuligheder. Rapporten er udarbejdet af Jette Hagensen i regi af Det Økologiske Råd i 2011 og med støtte fra Promilleafgiftsfonden for landbrug, Poul Due Jensens Fond, EU-nævnet og Dansk Energinets Energisparepulje.
Download >>

Koka-bekæmpelse fordriver befolkningen
Et indblik i fattige bønders situation i Colombia, artikel trykt i tidsskriftet Global Økologi nr. 3, 2009.
Link >>

Kommunernes muligheder – energi og klima
Kommunernes muligheder - energi og klimaEn publikation, der sætter fokus på de udfordringer kommunerne står i på energi- og klimaområdet og kommer med en række lidt anderledes forslag til, hvad man kan gøre i kommunerne for at reducere energiforbruget og udslip af drivhusgasser. Det handler bl.a. om samarbejdsmuligheder og hvordan man får tingene til at ske, og hvordan man kommer hele vejen rundt om planlægning, byggeri, transport, energiforsyning, landbrug og grønne indkøb. Hæftet er skrevet af Søren Dyck-Madsen og Jette Hagensen og udgivet i regi af Det Økologiske Råd i 2009.
Download >>

Anbefalinger for miljøvenlig ventilation i boliger
Forside "Anbefalinger for miljøvenlig ventilation i boligen"Hæftet sætter fokus på ventilation i boliger, og samtidig både på indeklima og energiforbrug. For selv om vi opholder os indendørs 90% af vores tid, så har vores boliger generelt en dårlig og energifrådsende ventilation. Hæftet gennemgår de forskellige ventilationstyper og giver anbefalinger til ventilation med lavt energiforbrug og godt indeklima. Forfattere: Henning Güldenstein og Jette Hagensen, Det Økologiske Råd, August 2006.
Download >>

Share Button