Ydelser

Jeg har arbejdet med formidling og analyser, samt projekter og fundraising indenfor miljøområdet i mange år. Jeg har specielt interesseret mig for fagområderne landbrug og fødevarer samt bæredygtigt byggeri. Se mere om hvad jeg kan tilbyde under de enkelte punkter.

Landbrug og fødevarer

P1000953 (1)lugemaskine Stengården

Eldrevet lugemaskine til to personer – et eksempel på kreativ innovation fra Stengården ved Birkerød

Der er mange presserende problemstillinger inden for landbrugs- og fødevareområdet i Danmark og resten af verden:

  • Hvordan kan vi reducere udslippet af drivhusgasser fra dansk landbrug og fra den globale kødproduktion?
  • Hvordan kan vi brødføde en voksende verdensbefolkning og sikre en fair fordeling af god og ernærings rigtig mad og rent vand?
  • Kan vi udvikle landbrugets måde at producere på, så vi undgår eller minimerer behovet for medicin og pesticider?
Bæredygtigt byggeri

efterisolering etagebolig

Efterisolering af etageboliger – der er stadig et kæmpe potentiale for energibesparelser i den eksisterende boligmasse

I Danmark og EU går over 40 % af energiforbruget til opførelse og drift af bygninger. Der er derfor et kæmpe potentiale for at spare energi på bygningsområdet.

Vi opholder os typisk indendørs 90 % af tiden, derfor er god ventilation, valg af sunde materialer og sikring af et godt indeklima i vores bygninger super vigtigt.

I bæredygtigt byggeri arbejder man med at sikre størst muligt hensyn til både miljø og mennesker.

Share Button